FORSKARDOKTOR / BITRÄDANDE PROFESSOR i statistik (tenure track)

Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik söker en FORSKARDOKTOR (5-år, tenure track) eller BITRÄDANDE PROFESSOR (tenure track) i statistik i Helsingfors

Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat (EQUIS, AMBA, AACSB) universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. Forskningen är internationellt högt ansedd (U-Multirank; 2016, 2017) och ligger som grund för all vår utbildning. Hanken har ett tätt samarbete med näringslivet och ett aktivt alumnnätverk med 13 800 alumner som arbetar i över 70 olika länder. Högskolan är verksam i både Helsingfors och Vasa.

Placeringen är på institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik som är en av de ledande institutionerna inom finansiell ekonomi i Finland och även svarar för undervisningen i statistik. Du hittar mera information om institutionen samt om ämnet statistik på vår hemsida: http://www.hanken.fi/en/about-hanken/organisation/departments-and-subjects/department-finance-and-statistics  Fr.o.m. 1.1.2019 ingår institutionen i den nybildade Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi.

Arbetsuppgifter

Som forskardoktor/biträdande professor bedriver du egen forskning och undervisar.  Till dina arbetsuppgifter hör att:

 • Utföra forskning av hög internationell kvalitet, publicera forskningen i akademiska media och kommunicera forskningsresultaten i samhället.
 • Bidra till forskningsverksamheten och forskningskompetensen inom institutionen.
 • Bidra framgångsrikt till studerandenas kompetensutveckling genom forskningsbaserad undervisning och handledning.
 • Bidra till utvecklingen av undervisningskompetensen inom institutionen.

Din undervisning är relevant för samtliga läroämnen på Hanken och du samarbetar med samtliga institutioner. Ämnets lärare ansvarar även för undervisningen i matematik och bidrar till undervisningen i analytik (data analys) för alla Hanken-studerande..  

Den årliga arbetstiden uppgår till 1624 h och vi förväntar oss att du är anträffbar på institutionen i Helsingfors minst tre arbetsdagar i veckan under terminerna.

Arbetsavtalet för forskardoktor (tenure track) görs för 5 år, vilket övergår till tillsvidareanställning om den anställda uppfyller de krav som ställs för akademiskt avancemang. Arbetsavtalet för biträdande professur (tenure track) gäller tillsvidare. Mera information om Hankens tenure track finns på vår hemsida: https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/jobba-pa-hanken/lediga-platser/tenure-track

Bedömningskriterier

Av en forskardoktor/biträdande professor krävs doktorsexamen inom ett relevant ämnesområde. För positionen krävs utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska. Övriga meriter som beaktas är:

 • Kvaliteten och kvantiteten av vetenskapliga publikationer i relevanta ämnen
 • Planer och potential för vetenskapliga forskningsprojekt och publikationer
 • Bredden av moderna metodkunskaper, särskilt metoder och verktyg för hanterande av omfattande ekonomiska data av varierande slag
 • Pedagogiska meriter, undervisningserfarenhet och förmåga att skapa moderna inlärningsmiljöer, framför allt digitaliserad undervisning
 • Undervisningsförmåga som uppvisas i form av t.ex. utvecklade nya kurser, pedagogisk utbildning, undervisningsprov, undervisningspris, och/eller kursutvärderingar

Vid bedömning och jämförande av sökandes meriter lägger vi den största vikten på publicerade vetenskapliga artiklar och undervisningserfarenhet. De mest meriterade sökandena kallas för intervju och undervisningsprov.

Närmare upplysningar ger institutionens prefekt, professor Anders Löflund, anders.loflund@hanken.fi, mobil +358 40 352 1351.

Lönesättning

Lönen betalas i enlighet med universitetens allmänna lönesystem i Finland och baserar sig på sig på kompetens och individuell prestation. Förutom lönen kan en framgångsrik forskare erhålla publikationspremier från högskolans stiftelse.

Ansökan

Ansökan riktas till Hankens rektor och inlämnas i Hankens ansökningsdatabas LAURA. Till ansökan bifogas:

 • CV inklusive publikationsförteckning
 • Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj
 • Planer för hur man önskar utveckla ämnet statistik på högskolan så att det bidrar till utvecklande av hela högskolan och hur man själv planerar stöda denna utveckling
 • Forskningsverksamhet: forskningsplan
  • Referensbrev eller referenser     

Allmänna anvisningar till sökande finner du på Hankens hemsida. Deadline för ansökan är 31.12.2018.

Ansökningstiden börjar: 26.11.2018 16:00 Ansökningstiden går ut: 31.12.2018 23:59